Chia sẻ code website bán hàng đẹp để kinh doanh.
Các bạn vào link sau để tải code và data về

https://drive.google.com/file/d/0B3gFd5cLXKpANW9ycWxVZFBRLVk/view

đây là video hướng dẫn quản trị :

lưu ý.

Có một chút kiến thức về website, tải code lên host cấu hình data …
Website được thiết kế trên mã nguồn mã nguồn joomla.
Các bạn cần có một Hosting ( bộ nhớ cho website ) và tên miền để cấu hình cho website hoạt động.