CHO THUÊ TÀI KHOẢN GOOGLE ADWORDS

Thuê Tài Khoản : 0967 699 909 (Mr. Đông)  – Email: quangcao118@gmail.com

✔ Hỗ trợ cài đặt + tối ưu quảng cáo để top cao nhất nhiều hiệu quả nhất

✔Tài khoản đại lý, chạy được lĩnh vực khó như: Game, app, tin tức, thám tử …

✔Bàn giao tài khoản tự chạy, tự quản lý. Phí dịch vụ chỉ từ 0-5%, hoặc 8% trong trường hợp đặc biệt.

✔Tài khoản ổn định uy tín, chạy lâu dài.

!Nhận Đào Tạo Học Viên Quảng Cáo Adwords!
Tối ưu chiến dịch quảng cáo cho khách hàng đã có tài khoản Adwords.

Cài Đặt tiện ích mở rộng quạng cáo :
  • Tiện Ích chú thích văn bản quảng cáo
  • Tiện Ích Liên Kết Quảng Cáo
  • Tiện Ích Nút Gọi Trên Mobile

Cài Đặt Hiệu Quả Tương Tác Quảng Cáo:

  • Cài đặt thời gian hiển thị tránh click ảo
  • Chặn các địa chỉ IP click ảo
  • Tăng vị trí xếp hạng từ khóa trên mobie
  • Cài đặt từ khóa chính xác tối ưu tìm kiếm
  • Tối ưu điểm chất lượng quảng cáo
  • Tư vấn chọn từ khóa phù hợp